​ÅTERSTÄLLNING
​Allt gräs försvinner när man plöjer ner jordvärmeslangar eller gräver in till bergvärme . Dock så vänder man inte upp och ner på jordlagren och det gör att gräset snabbare kommer tillbaka igen.  


GROV ÅTERSTÄLLNING
När slangen är nedplöjd avslutas jobbet med att jorden trycks samman med den tunga maskinen. Detta gör att jordvärmeslangen får bättre verkningsgrad och lägger sig bättre i jorden. Samtidigt jämnas marken till med befintligt material. ​Resultatet av grovåterställningen beror på vad som finns i marken. Stubbar och sten som kommer upp i samband med plöjning samlas ihop och läggs på anvisad plats i anslutning av plöj-området. ​Kunden står själv för fin-återställningen.

I extrema fall i vissa jordarter och förhållanden kan det bli tjälskador
Detta kan delvis beror också på hur stort uttaget från värmepumpen är,därför är det viktigt att man uppger rätt uppgifter med byggnads information och tidigare förbrukning ,för att undvika detta