En långsiktig klimatsmart lösning - Värmepumpen

När man köper ny värmepump är det en del att tänka på, man köper inte bara värmepumpen utan hela konceptet, vem som servar pumpen eller reparera pumpen om något skulle gå sönder, kan man få tag på någon under helger eller om det är en enmansfirma eller få-mans företag kan man få hjälp även under deras semester o helgledigheter? Många säljer och installerar värmepumpar och sedan hänvisar man till fabrikantens service organisation, men när det är mycket att göra tar det lång tid för dessa att komma. Vi hjälper ibland till när dom inte hinner med men vi prioritera de som vi har sålt till.

Tyvärr finns många företag som servar värmepumpar och som är ute och reparerar värmepumpar men lagen om köldmedia är tydlig, man får inte ens byta givare i värmepumpen för det kan påverka säkerheten, man måste ha certifikat för detta, både företagscertifikat och personligt certifikat.

Eftersom vi betalar en hel del pengar för att vara certifierade, innebär det att vi måste ta ut lite mer för våra tjänster i jämförelse med dessa företag som struntar i reglerna.

Eftersom många undrar vad som gäller angående installationer av luft-luft, detta gäller: Man får inte montera luft -luftpumpar eller något annat som har med köldmedia att göra utan att ha både företagscertifikat och personligt certifikat , man får inte sälja till slutkund om man inte kan visa att man vet att värmepumpen blir uppsatt av en certifierad kyltekniker samt att man har ett företagcertifikat  , Nu har kommunerna börjat att bötfälla inblandade och de första fallet  var det 5000 kr i böter, Om vi tittar på vad gäller bilar är det samma sak numera, det finns annat köldmedia som sälj på nätet, men det är förbjudet och direkt farligt eftersom trycken ändras i systemet samt vid en olycka kan det explodera och ta fyr ,även detta har kommunerna börjat att titta på och någon privatperson fick böta 3000 kr

Information om Kyl & Värmepumpservice!

Vi servar värmepumpar av alla märken och installerar ex. Thermia ytjordvärme, bergvärme, luft-vatten. Mitsubishi Heavy luft-luft mm.
AC till bostäder och butiker.

Företaget ägs och drivs av Rune Starnert.