Info

När man köper ny värmepump är det en del att tänka på , man köper inte bara värmepumpen utan hela konceptet , vem som servar pumpen eller reparera pumpen  om något skulle gå sönder , kan man få tag på någon under helger eller om det är en enmansfirma eller få-mans företag kan man få hjälp även under  deras semester o helgledigheter ? Många säljer och installerar värmepumpar och sedan  hänvisar man till fabrikantens service organisation, men när det är mycket att göra tar det lång tid för dessa att komma, Vi hjälper ibland till när dom inte hinner med men vi prioritera de som vi har sålt

Tyvärr finns många företag som servar värmepumpar och som är ute och reparerar värmepumpar  men lagen om köldmedia är tydlig, man får inte ens byta givare i värmepumpen för det kan påverka säkerheten , man måste ha certifikat för detta, både företagscertifikat och personligt certifikat.

Eftersom vi betalar en hel del pengar för att vara certifierade ,innebär det att vi måste ta ut lite mer för våra tjänster i jämförelse med dessa företag som struntar i reglerna

Eftersom många undrar vad som gäller angående installationer av luft-luft ,detta gäller: Man får inte montera luft -luftpumpar eller något annat som har med köldmedia att göra utan att ha både företagscertifikat och personligt certifikat , man får inte sälja till slutkund om man inte kan visa att man vet att värmepumpen blir uppsatt av en certifierad kyltekniker samt att man har ett företagcertifikat  , Nu har kommunerna börjat att bötfälla inblandade i detta fallet var det 5000 kr i böter  ,Om vi tittar på vad  gäller bilar är det samma sak numera , det finns annat köldmedia som sälj på nätet , men det är förbjudet och direkt farligt eftersom trycken ändras i systemet samt vid en olycka kan det explodera och ta fyr ,även detta har kommunerna börjat att titta på och någon privatperson fick böta 3000 kr

Information om Kyl & Värmepumpservice!

Vi servar värmepumpar av alla märken och installerar ex. Thermia ytjordvärme, bergvärme, luft-vatten. Mitsubishi Heavy luft-luft mm.
AC till bostäder och butiker.

Servar även AC till alla fordon såsom bilar ,traktorer, lastbilar ,bussar,mm.
Vi servar och bygger kyl och frysrum.

Företaget ägs och drivs av Rune Starnert.

Det säljs många värmepumpar av olika fabrikat och olika konstruktion ,det har kommit många inverterstyrda värmepumpar (varvtalstyrda) dessa går ut med att man sparar mer med denna typ av värmepump för att man kan styra varvtalet efter husets behov.Det finns en professor i Uppsala som har titta på detta han kan inte se att det förhåller sig på detta vis .Vi anser att det viktigaste är den långsiktiga besparingen ,och då vill man titta på hållbarheten ,de dyra delarna är kompressorn och kretskorten ( i varvtalsreglerade fler kretskort och dyrare) ,värdens största tillverkare av kompressorer sa för några år sen att deras beräkning är vid normal drift ca 20 – 25 år på jordvärme,bergvärme och med varvtalstyrd håller dessa i samma tester ca 8 år.( dessa kommer med stor sannolikhet att bli bättre hållbarhet efterhand som nya genrationer utvecklas )  Om man tittar på hur det har varit på luft-luft sidan med varvtalstyrda räknar man ca 10 års livslängd  ,och det är samma teknik i dagens inverterstyrda värmepump ( luft-luft,luft-vatten samt en del bergvärmepumpar ),de stora tillverkarna som har varit med länge Thermia och IVT ligger idag på en hållbarhet mellan 20 -30 år. Allt detta är mina egna tankar kring olika värmepumpstyper. Nu  tycker jag nog att vi är kommit till det stadie då jag tror att inverterstyrda värmepumpar även på trefas är att tänka på .

RUNE